Merci u LIBO DIKKRECH
Merci u LIBO DIKKRECH
LCD 21.06.2018
LCD 21.06.2018
Ancien Cinéma Vianden
Ancien Cinéma Vianden

Liesungen

Ech maachen immens gär Liesungen, besonnësch a Schoulen. Emmer nees super Erfarungen hunn ech gemét, wann ech de Schüler aus "Aleng" virgelies hunn. Si hu vill Froë gestallt a ware ganz opmierksam. Eng wonnerbar Erfarung. 

Dir kënt Iech gär bei mir per Email mellen, wann Dir mech fir eng Liesung wëlt froën. 

De Präis fir d'Liesung kucke mir zesummen, et hängt ëmmer e bësse vum Opwand of. Ech schreiwen eng Rechnung, déi einfach kann iwerwise ginn. 

Vianden  Ancien Cinéma
Vianden Ancien Cinéma

Workshops fir Jonker              (ab 10 Joër)

 Ee Workshop dauert 1  Stonn an ass ëmmer am bäschten direkt no der Liesungsstonn. D'Schüler gi motivéiert selwer eppes zu Pabeier ze brengen. Dobäi geet et awer net ëm klassesch Aufsätz mee vill méi ëm den Ausdrock vu Gefiller, Erliefnisser, Ängscht a Suergen. Well awer kee soll an duerf bloussgestallt ginn, ass et nimools Flicht, dass hier Texter virgelies ginn a wann si dat awer wëllen, da gëtt dat anonym gehandhaabt. Dat ass mir ganz wichteg. Dee Moment mussen och keng Léierpersounen derbäi sinn, einfach fir dass si sech méi fräi spieren. 

Workshops hunn ech an dëser Form scho méi dacks am Secondaire geméit.

An de Primaire kommen ech och gär fir Schreif-Atelier awer och fir Mol-Aktivitéiten oder Collage. Ab 5t Schouljoër. 

Do soll d'Léierpersoun derbäi sinn a mat mir zesummen schon am Virfeld, kucken wat fir hier Schüler adaptéiert ass.

Dat kann och Richtung Aufsatz goën, dacks gëtt zesummen un enger grousser Geschicht geschriwwen, sou dass all Kand sech a seng Idieë kann abréngen ouni dass se mussen eng Stonn roueg sëtzen a schreiwen. 

De Präis vum Workshop variéiert je no Opwand an Trajet. 

Kontaktéiert mech einfach iwwer Email, ech si sécher, mir ginn eens.

2019 ginn et och KENG Workshops, ech brauch PAUS.

 

Lesung für Teenager in den Rotondes 2017
Lesung für Teenager in den Rotondes 2017