Mäin Artikel "Japan fir Ufänger" op der Säit www.madi.lu

Opt Bild klicken fir den Artikel iwwert

mäi Lieblingsland ze liesen. 


GEBUR DEN 2.AUGUST 1979 ZU ESCH-UELZËCHT. 

MÄI BERUFF ASS INFIRMIÈRE. ECH SCHAFFEN AN ENGER GROUSSER KLINIK.     

2016/2017 HUNN ECH ENG ZOUSATZAUSBILDUNG AN DER "SEELSORGE" GEMÉT. DAT WAR MIR IMMENS WICHTEG.                                    ECH LIEWEN AN ENGEM KLENGEN APPARTEMENT AM NORDE VU LËTZEBUERG.

ECH HAT NI DE BESOIN EE GANZT HAUS FIR MECH ZE HUNN OBWUEHL ECH IMMENS GÄR AM GART SCHAFFEN.

WÉI ECH KLENG WAR, WOLLT ECH GÄRTNERIN GINN.

ECH HAT GANZ GUDD GELÉIERT AN DER PRIMÄRSCHOUL A KOUM AN DE LYCEE CLASSIQUE.

ET WAR ENG SCHWÉIER ZÄIT BIS ECH WOUSST, WAT MÄI SPÉIDERE BERUFF SOLLT GINN.

WÉI ECH BIS DÉCIDÉIERT WAR AN D'SCHOUL GEWIESSELT HAT, GUNG NEES ALLES SUPER.

D'PUBERTÉIT ASS KENG EINFACH ZÄIT...ODER?!

Neit Bild, gemolt de 25. a 26. Juli 2018 Cathy Clement - Ech si Lëtzebuerg
Neit Bild, gemolt de 25. a 26. Juli 2018 Cathy Clement - Ech si Lëtzebuerg